encyklopédia

Katalóg procesov a ich podrobný popis

Pozberové spracovanie
Lúpanie
Čistenie a triedenie
Výroba vločiek a krúp
Čistenie v baliarniach
Výroba osív