encyklopédia

Lúpanie

Ako fungujú linky na lúpanie

Intenzívne lúpanie a odieranie zrna je proces pre zvýšenie hodnoty zrna. Účelom je odstránenie šupky a prípadne vonkajších vrstiev zrna. Lúpať je možné odieraním, nožmi, nárazom, alebo s pomocou dalších technologií s využitím tepla, vody, chemikálií, a pod.

Dôvodom nadobudnutia technológie na lúpanie býva priame zvýšenie pridanej hodnoty komodity a tým aj dosiahnutie vyššej realizačnej ceny finálneho produktu. Iným dôvodom je zaradenie tejto technológie pred dalším spracovaním komodity v potravinárskej linke, alebo linke na výrobu krmív. Príkladom môže byť využitie lúpania v linke na výrobu ovosných vločiek, alebo v linke na lisovanie olejov, kde lúpanie môže ovplyvniť ako kvalitu samotného oleja tak hlavne kvalitu výliskov, ktoré sú dôležitou surovinou pre dalšie krmivárské spracovanie.

Lúpanými plodinami môžu byť obilniny, olejniny, strukoviny, ale aj dalšie technické, alebo exotické plodiny.

Medzi základné lúpačky patria:
Horizontálna lúpačka JHP
Horizontálna odieračka JHS
Nárazová lúpačka JHI
Disková lúpačka JHD
– Vertikálna lúpačka JHV
Kompaktná lúpačka JHC
– Odosinkovač (odklasňovač) JHA

Horizontálne lúpačky

Horizontálne lúpačky JHP slúžia k povrchovému lúpaniu a čistenia obilnín, alebo strukovín pred ich dalším spracovaním. Používajú sa k intenzivnímu lúpaniu obalových častí zŕn, napr. raže pred mletím v ražných mlynoch, odstránenie ovosných fúzikov pred vločkovaním a pod. Lúpaním elementom je kamenný lúpací plášť na ktorý je materiál smerovaný hnacími lopatkami. Výpadom na konci (väčšinou do aspiračnej skrine) vypadává zmes zŕn a šupiek. Horizontálné lúpačky sú určené pre lúpanie týchto komodit: raž, ovos, pšenica špalda, pšenica jednozrnka, pšenica dvojzrnka, hrach, šošovica a dalšie.

 

Horizontálne odieračky

Horizontálne odieračky JHS slúžia k povrchovému čistenia obilnín, alebo strukovín pred ich dalším spracovaním. Lúpaním elementom je lúpací plášť z dierovaného plechu na ktorý je materiál smerovaný hnacími lopatkami. Výpadom na konci (väčšinou do aspiračnej skrine) vypadáva zmes zŕn a šupiek. Výpadom pod plášťom (zberná násypka) prepadávajú šupky a zlomky. Horizontálne odieračky JHS sa používajú k povrchovému čisteniu pšenice. Pritom je odstránená časť obalových vrstiev zrna a fúziek. Dalej môžu byť využité pre odosinkovanie jačmeňa odstránenie fúzikov rasce, odpluchovanie pšenice špaldy, ryže (paddy) alebo k povrchovému čisteniu a lešteniu obilnín a strukovín obecne.

 

Nárazové lúpačky

Nárazové lúpačky JHI sa používajú k lúpaniu olejnín, alebo obilnín, kde jadro nie je pevne spojené so šupkou. Lúpanie je prevádzané na princípe využitie kinetickej energie nárazu letiaceho zrna. Lúpačky JHI sa používajú k lúpaniu surovín, ktoré už prešli čistením a triedením (kalibrovaním). Po lúpaní je nutné roztriediť šupky, zlomky jadier, celé jadrá a nevylúpané zrna. Stroj nie je vhodný pre lúpanie semien, kde šupka pevne drží na jadre.

Nárazové lúpačky určené pre lúpanie olejnín, napr. slnečnice, konope, moringa, piniové oriešky, čerešňové kôstky, ďalej pre lúpanie obilnín, napr. ovos, pšenica špaldová, pšenica jednozrnka a dvojzrnka. Vylúpaná surovina sa najčastejšie používa k priamej konzumácii celých jadier, prípadne môžu byť zaradené dalšie potravinárské, alebo aj krmivárské operácie.

 

Diskové lúpačky

Diskové lúpačky JHD slúžia k oddeleniu šupiek semien, ktorá nedrží pevne na jadre.
Lúpanie prebieha v medzere medzi rotujícím a stojacím kotúčom. Materiál vstupuje otvorom do stredu kotúča a vystupuje po obvode. Je možné použiť rôzné kombinácie lúpacích kotúčov – napr. oceľový, gumový, korundový. Rotujúcí disk je uložený vo valivých ložiskách s vysokou únosnosťou. Nerotujúci disk je vertikálne posuvný. Jeho približovaním, alebo odďaľovaním od rotujúceho kotúča dochádza ku zmene veľkosti lúpanej špáry, tj. medzery medzi oboma kotúčmi. Povrch rotora a statora sa mení v závislosti na druhu lúpanej suroviny. Nastavenie optimálnej lúpacej škáry medzi rotorom a statorom diskovej lúpačky je podľa veľkosti zŕn danej suroviny. Surovina musí byť dávkovaná do diskového lúpacieho stroja rovnomerne. Surovina vedená na proces lúpania musí byť veľmi dobre vyčistená, predovšetkým musí byť zbavená kamienkov, ktoré môžu poškodiť lúpací plášť a semená musí byť roztriedená podľa veľkosti (kalibrované). Diskové lúpačky sú určené hlavne pre lúpanie pohanky a prosa.

 

Vertikálna lúpačka

Vertikálne lúpačky JHV slúžia k intenzivnímu lúpaniu obilnín a strukovín. Lúpanie produktov prebieha v priestore medzi vertikálnymi brúsnymi kotúčmi uloženými na dutej hriadele a kruhovým sitom. Dutou časťou hriadeľa prechádza vzduch, ktorý ochladzuje lúpaný produkt. Regulácia výkonu a intenzity lúpania je na výpade stroja. Stroj musí byť pripojený na externú aspiráciu, ktorá priebežne odstraňuje obrúsený materiál. Vertikálne lúpačky sú určené pre lúpanie jačmeňa pri výrobe krúp, dalej pre lúpanie šošovice, pšenice, raže, čiroku, hrachu, ryže a pod.

 

Kompaktná lúpačka

Kompaktné lúpačky JHC pracujú na horizontálnom princípe. Lúpaný materiál je privádzaný do otáčajúceho sa rotora, ktorý lúpané zrná zrýchly a nasmeruje proti špeciálnemu nárazovému prstencovi z oteru vzdorného plastu o ktorý sa nárazom vonkajšia šupka zrna rozbije. Tento spôsob lúpania je efektívny a málo energeticky náročný. Lúpačky JHC sú určené pre lúpanie obilnín, predovšetkým pšenica špaldy, pšenica jednozrnky, dvojzrnky a ovsa.

 

Odosinkovač (odklaskovač)

Odosinkovače (odklaskovače) JHA sú určené pre odklaskovanie a úpravu semena pred čistením. Stroj je tvorený oceľovou skriňou v ktorej je uložená rotačná hriadeľ s oceľovými prstami. Pohybom týchto prstov dochádza vo vnútri skrine k procesom domláťania, odosinkovania a vyhľadenia zŕn. Výkon a intenzita úpravy materiálu sa nastavuje hradítkom na výpade.

Pri inštalácii odosinkovača (odklaskovača) JHA ako samostatného stroja je vhodné riešiť aspiráciu na výpade stroja. Pri inštalácii stroja na vpáde modulárnej čističky JCM VibroMAX sa doporučuje inštalovať bypass pre čistenie bez odosinkovania.

Odosinkovače (odklaskovače) JHA sú určené pre odosinkovanie jačmeňa, odpluchovanie pšenice, odstránenie fúzikov ovsa a rozomletie trsov semien.

 

TECHNOLÓGIE

PLODINY