JK Machinery - GDPR

Spoločnost JK Machinery a.s. sa riadi Obecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Informácie o spracovaní osobných údajov zmluvných partnerov spoločnosti tu.