JCM 10222.C1P0A2

JCM 10222.C1P0A2

JCM 10222.C1P2A3

JCM 10222.C1P2A3

JCM 15223.C1P3A3

JCM 15223.C1P3A3

JCM 10122.C1P0A2

JCM 10122.C1P0A2

JCM Modulárne čističky VibroMAX

Modulárne čističky VibroMAX JCM sú určené pre čistenie všetkých poľnohospodárských plodin od nečistôt a prímesí. Produkt je oddelený na základe rozdielnej veľkosti častíc (sitové čistenie) a rozdielnych aerodynamických vlastností (vzduchové čistenie).

Čističky JCM sú určené pre trvalú prevádzku alebo pre väčšie výkony. Sitá sú čistené pryžovými guličkami. Kmity sitovej skrine sú vyvážené dvojicou vibromotorov.

Nadväzujúca aspiračná skriňa zaisťuje oddelenie ľahkých nečistôt. Pohyblivá stena aspiračného kanálu umožňuje nastavenie optimálneho tvaru vzduchového kanálu. Aspiračná skriňa má vbudovaný permanentný magnet, ktorý zachytí kovové nečistoty. Skriňová konštrukcia strojov a recirkulácie vzduchu odvádzajú prašnosť do určených priestorov.

Zostavu čističky s aspiračnou skriňou ide volitelne doplniť o dalšie moduly. Pre aspiráciu na vpáde stroja môže byť doplnený modul P1: JAC – aspiračná predčistička bez rotačného podavača, popr. modul P2: JAM – aspiračná predčistička s rotačným podavačom, u niektorých modulov rovnako P3: JAN – aspiračná predčistička s rotačným podavačom a expanzným odlučovačom. Aspirácia na výpade stroja je štandartne riešená modulom A2: JAB – aspiračná skriňa s nastavitelným kanálom, môže byť nahradená modulom A3: JAE – aspiračná skriňa s nastavitelným kanálom a medziodlučovačom.


Prednosti:
 • Kompaktné usporiadanie
 • Nízká spotreba elektrickej energie
 • Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a obsluha
 • Jednoduchá a rychlá výmena sít jednou osobou
 • Účinné čistenie sít pomocou pružných guličiek
 • Účinné vzduchové čistenie ľahkých nečistôt v aspiračnej skrine
 • Bezprašná prevádzka
 • Tichá a kľudná prevádzka bez vibrácií
Možnosť použitia:
 • Predčistička obilia na príjme do síl alebo skladov
 • Čistička obilia v mlynoch a obilných skladov
 • Čistička obilia a zrnín v poľnohospodárstve (pozberové linky)
 • Vysoko účinné čistenie alebo triedenie obilnín a ostatných semien
 • Triedenie rôznych produktov (cukor, soľ, káva, kakao, liečivé rastliny, guma, plastické hmoty, odpady, atd.)
 • Triedenie a oddelovanie prímesí v technologických linkách
Stroj je možné doplniť (mimo vyššie uvedených modulov) o dalšie volitelné príslušenstvo:
 • odklasňovač, drhlík
 • prídavné sito pre čistenie prepadu spodného sita
 • odsávanie prachových podielov z prepadu a dalšie

Technické dáta:
Typ stroja JCM 08122 10122 10123 10222 10223 15223 10133 15313
VÝKON
Predčistenie t/h 25 60 60 100 100 200 - 300
Priemyselné čistenie t/h 12 25 40 50 80 90 40 -
Jemné čistenie t/h 6 12 18 24 36 45 18 45
ROZMERY:
Dlžka mm 2280 2810 3680 3133 3920 4004 3865 4405
Šírka mm 1275 1645 1645 1645 1645 2479 1645 2485
Výška mm 1645 1905 1900 2236 2330 3589 2083 4127
OSTATNÉ:
Sitová plocha hrubá 1,9 3,4 5,1 6,8 10,2 12,6 7,65 9,45
Hmotnosť kg 590 1050 1150 1260 1460 3350 1245 3500
POZNÁMKA
Výkonové údaje platia pre čistenie pšenice, objemová hmotnosť 750 kg/m3, vlhkosť max. 16% a pri použití drôtených sít. Výkon stroja pre jednotlivé plodiny sa mení v závislosti na vlhkosti a mieri znečistenej suroviny, na kvalite nastavenia a zriadenia stroja. Rozmery a hmotnosti uvedené vetne aspiračnej skrine (prevedenie C1P0A2).