JCM 10222.C1P0A2

JCM 10222.C1P0A2

JCM 10222.C1P2A3

JCM 10222.C1P2A3

JCM 16224.C2P3A3

JCM 16224.C2P3A3

JCM 10122.C1P0A2

JCM 10122.C1P0A2

JCM Modulárne čističky VibroMAX

Modulárne čističky VibroMAX JCM sú určené pre čistenie všetkých poľnohospodárských plodin od nečistôt a prímesí. Produkt je oddelený na základe rozdielnej veľkosti častíc (sitové čistenie) a rozdielnych aerodynamických vlastností (vzduchové čistenie).

Čističky JCM sú určené pre trvalú prevádzku alebo pre väčšie výkony. Sitá sú čistené pryžovými guličkami. Kmity sitovej skrine sú vyvážené dvojicou vibromotorov.

Nadväzujúca aspiračná skriňa zaisťuje oddelenie ľahkých nečistôt. Pohyblivá stena aspiračného kanálu umožňuje nastavenie optimálneho tvaru vzduchového kanálu. Aspiračná skriňa má vbudovaný permanentný magnet, ktorý zachytí kovové nečistoty. Skriňová konštrukcia strojov a recirkulácie vzduchu odvádzajú prašnosť do určených priestorov.

Zostavu čističky s aspiračnou skriňou ide volitelne doplniť o dalšie moduly. Pre aspiráciu na vpáde stroja môže byť doplnený modul P1: JAC – aspiračná predčistička bez rotačného podavača, popr. modul P2: JAM – aspiračná predčistička s rotačným podavačom, u niektorých modulov rovnako P3: JAN – aspiračná predčistička s rotačným podavačom a expanzným odlučovačom. Aspirácia na výpade stroja je štandartne riešená modulom A2: JAB – aspiračná skriňa s nastavitelným kanálom, môže byť nahradená modulom A3: JAE – aspiračná skriňa s nastavitelným kanálom a medziodlučovačom.


Prednosti:
 • Kompaktné usporiadanie
 • Nízká spotreba elektrickej energie
 • Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a obsluha
 • Jednoduchá a rychlá výmena sít jednou osobou
 • Účinné čistenie sít pomocou pružných guličiek
 • Účinné vzduchové čistenie ľahkých nečistôt v aspiračnej skrine
 • Bezprašná prevádzka
 • Tichá a kľudná prevádzka bez vibrácií
Možnosť použitia:
 • Predčistička obilia na príjme do síl alebo skladov
 • Čistička obilia v mlynoch a obilných skladov
 • Čistička obilia a zrnín v poľnohospodárstve (pozberové linky)
 • Vysoko účinné čistenie alebo triedenie obilnín a ostatných semien
 • Triedenie rôznych produktov (cukor, soľ, káva, kakao, liečivé rastliny, guma, plastické hmoty, odpady, atd.)
 • Triedenie a oddelovanie prímesí v technologických linkách
Stroj je možné doplniť (mimo vyššie uvedených modulov) o dalšie volitelné príslušenstvo:
 • odklasňovač, drhlík
 • prídavné sito pre čistenie prepadu spodného sita
 • odsávanie prachových podielov z prepadu a dalšie

Technické dáta:
Typ stroja JCM 08122 08123 10122 10123 10222 10223 16224 08133 10133 10143 10413
VÝKON
Predčistenie t/h 20 30 50 60 80 100 200 - - - -
Priemyselné čistenie t/h 12 18 25 40 50 80 100 - - - -
Jemné čistenie t/h 6 9 12 18 25 35 50 6 8 10 50
ROZMERY:
Dlžka mm 2220 2860 2800 3650 3100 3920 4740 2950 3870 3470 3940
Šírka mm 1320 1320 1650 1650 1650 1650 2650 1350 1650 1650 1650
Výška mm 1460 1610 1735 1860 2240 2390 3830 1770 2060 2390 2390
OSTATNÉ:
Sitová plocha hrubá 1,9 2,8 3,4 5,1 6,7 10,1 15,1 4,3 7,6 10,1 10,1
Hmotnosť kg 620 680 950 1070 1270 1520 2700 800 1360 1550 1210
POZNÁMKA
Výkonové údaje platia pre čistenie pšenice, objemová hmotnosť 750 kg/m3, vlhkosť max. 16% a pri použití drôtených sít. Výkon stroja pre jednotlivé plodiny sa mení v závislosti na vlhkosti a mieri znečistenej suroviny, na kvalite nastavenia a zriadenia stroja. Rozmery a hmotnosti uvedené vetne aspiračnej skrine (prevedenie C1P0A2).