JCR 05

JCR 05

JCR 08

JCR 08

JCR Vzduchové-sitové triediče

Vzduchovo-sitový triedič JCR veľmi presne triedi a čistí materiál na sitách s pomocou vzduchu, ktorý prechádza sitami. Ťažšie častice prepadajú sitami a ľahšie sú na sitách nadlahčené a prechádzajú nad sitom spolu s väčšími časticami.

Pohon stroja zaisťuje dvojica vibromotorov. Stroj má v základnom prevedení 2 rady sít nad sebou, každá rada je osadená 3 sitami. Toto usporiadanie sít umožňuje triediť materiál na tri prepady a dva odpady. Sitá sú čistené pružnými guličkami. Množstvo vzduchu procházajúceho jednotlivými sitami je možné presne regulovať. Presná volba sít podľa triedeného materiálu spolu s presnou reguláciou množstva procházdejúceho vzduchu zaručuje presne triedenie rozmerové a podľa špecifickej hmotnosti. Bežne dosahovaná kvalita vyčistenej suroviny na tomto stroji je nad 99,5 % čistoty oddelitelných nečistôt a prímesí. Rychlosť priechodu materiálu strojom je možné meniť podľa potreby. Vdaka špeciálnemu zdvíhaciemu zariadeniu ide ľahko vymeniť sitá podľa potreby čisteného materiálu. Aspirácia stroja zaisťuje radiálny ventilátor (JVR). Odsávaný vzduch je nutné čistiť v odstredivom odlučovači prachu alebo filtra. Využitelnosť jednotlivých frakcií závisí na kvalite čistenej suroviny a na voľbe zaradených sít a množstva precházdajúceho vzduchu.

Surovina, ktorá je spracovaná na vzduchovo-sitovom triediči JCR, by mala byť riadne predčistená, aby bolo dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri čisteni. Pri čisteni drobných semien a osív je vhodné doplniť čističku JCR pneumatickým triediacim stolom JGT.


Prednosti:
 • Šetrno pôsobí na triedený materiál
 • Dokonalá čistitelnosť všetkých častí
 • Malé rozmery a kompaktné usporiadanie
 • Nízká spotreba elektrickej energie
 • Jednoduchá výmena sít
Možnosť použitia:
 • Triediaci a čistiaci stroj v linkách na drobné semená a mak
 • Triediaci stroj v lúpacích linkách
 • Čistička krupic v mlynoch
 • Triediaci stroj v linkách na mletie celozrnnej múky
 • Čistiaci a triediaci stroj pre čistenie obilnín a osív, vetne ich kalibrácie
 • V čistiacom a triediacom procese technických surovín – ako sú rôzne plasty, drtená guma, rozemleté výlisky, pokrutiny atd.

Technické dáta:
Typ stroja JCR 05 08
VÝKON
Obilniny (pšenica, ovos) t/h 0,6 2
Tráva t/h 0,3 1
Drobné semená t/h 0,15 0,5
ROZMERY:
Dlžka mm 2030 2670
Šírka mm 950 1255
Výška mm 1800 1955
OSTATNÉ:
Sitová plocha hrubá 1 2,1
Príkon kW 0,5 1,1
Príkon ventilátora kW 4 7,5
Hmotnosť kg 400 650
POZNÁMKA
Výkonové parametre stroja sú informatívne, mení sa podľa druhu, kvality, vlhkosti a stupňa znečistenej spracovávanej suroviny.