JGC 05

JGC 05

JGC 08

JGC 08

JGC Gravitačné koncentrátory

Koncentrátory JGC sú určené na delenie prúdu základného materiálu na dve frakcie – ľahkú a ťažkú. Stroje sa používají v spracovateľských podnikoch ako sú čističky osív, mlyny, vločkárne, lúpárne a pod.

Triedený materiál je privádzaný na naklonené sito, na ktorom vplyvom pôsobenia vzduchu dochádza k vytvoreniu fluidnej vrstvy a k rozvrstveniu triedeného materiálu od ľahkého nahore k ťažkému dolu. Lahší materiál tečie po site nadol, ťažší vplyvom kmitov sita postupuje smerem nahor.

Jednotlivé frakcie vypadávajú cez klapky do výpadových košíkov. Podľa vstupného materiálu je možné nastaviť: sklon sita, veľkosť kmitu, uhol vrhu častíc a množstva odsávaného vzduchu. Stroj je schopný odstraniť aj prímesi s jemne rozdielnou objemovou hmotnosťou

Odsávaný vzduch je nutné čistiť v cyklone alebo vo filtri.


Prednosti:
 • Vysoká účinnosť
 • Malé rozmery a kompaktné usporiadanie
 • Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a obsluha
 • Minimálne nároky na údržbu
 • Jednoduché nastavovanie parametrov
 • Nízká spotreba elektrickej energie
 • Podtlakové prevedenie – bezprachová prevádzka
Možnosti použitia:
 • Lúparne – oddelenie šupiek a ľahkých frakcií
 • Čistiace linky na osivá – oddelenie zrna s nízkou hmotnosťou (napr. zaschnutá alebo poškodená škodcami)
 • Mlyny – rozdelenie zrna na ľahké a ťažké frakcie
 • Dalšie potravinárské prevádzky

Technické dáta:
Typ stroja JGC 03 05 08 12
VÝKON
Výkon t/h 0,5-1 1-2 1,5-4 2-6
ROZMERY:
Dlžka mm 1170 1640 1835 1850
Šírka mm 780 1020 1320 1660
Výška mm 1335 1745 1750 2330
OSTATNÉ:
Sitová plocha hrubá 0,21 0,5 1 1,4
Spotreba vzduchu - odsávanie m³/h 1512 3600 7200 10800
Hmotnosť kg 205 380 450 640
POZNÁMKA
Rozmery a hmotnosti uvedené bez ventilátora. Výkon uvedený na pšenicu. Materiál vedený na gravitačný koncentrátor JGC musí byť vyčistený na sitách a vzduchom. Množstvo odsávaného vzduchu je väčší pre ťažšie materiály (napr. strukoviny) a menší pre ľahké materiály (napr. slnečnicu).