Sponzoring

Všetci v JK Machinery si naplno uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť. Pomáhame tam, kde je to potrebné ako teda aj jednotlivo, alebo ako firma. Aby táto podpora dávala zmysel a bola využitá, kde jej je najviac potrebná, stanovili sme si základné piliere nášho sponzoringu. Snažíme sa, aby naše partnerstvo s danými subjektami boli dlhodobé a organizácie vedeli, že s našou podporou môžu pravidelne počítať. Zároveň je našou prioritou rozdelenie pomoci medzi rôzne zamerané subjekty a ich regionálne rozloženie po celej republike.
Naša pomoc je poďakovaním všetkým jednotlivcom, ktorí v daných organizáciách pracujú a odvádzajú tak pre celú našu spoločnosť neoceniteľnú pridanú hodnotu. Ďakujeme!

Podpora aktivít osôb s telesným, mentálnym a kombinovaným zdravotným postihnutím

SK KAPŘI

Pan Ivan Jůna, z Jindřichova Hradce, prevádzkuje už od roku 2001 činnosť športového klubu Kapri, ktorý je určený pre osoby s telesným, mentálnym a kombinovaným zdravotným postihnutím a to ako vrodeným, tak po úrazoch. Prevažujúcou náplňou programu SK KAPRI je teoretická a praktická výučba plávania detí a dospelých s telesným postihnutím. Výučba pod vedením skúseného inštruktora prebieha s pomocou dobrovoľníkov. Plávanie napomáha klientom so zdravotným postihnutím k zvýšeniu telesnej a psychickej kondície, dáva im nové podnety a tiež nevšedný zážitok priateľstva a týmovej spolupráce. V rámci klubu sú pravidelné poriadané plavecké preteky športovcov s telesným postihnutím. Medzi najznámejšie preteky patria akcie „Vajgarský kapor“.
Ivan Jůna, spolu s ostatými dobrovoľníkmi, spoluorganizuje pre svojich zverencov taktiež populárny letný tábor.

Dôstojná starostlivosť a prístup k ľudˇom v posledných chvíľach ich života

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA

Záver života je ťažkým, ale aj dôležitým obdobím. Dôležitým pre tých, ktorí odcházdajú a pre tých, ktorí zostavajú. My sa svojou maličkou mierou snažíme prispieť, aby odchod bol znesitelnejší a čo najviac dôstojný.
V zariadení sa všetkým jeho klientom dostane celodennej potrebnej starostlivosti, rodina a návštevy sú bez obmedzenia vrelo vítaní, klienti majú k dispozícii knihovňu, výtvarné dielne, môžu sa venovať hudbe. Všetko je prispôsobené kvalitne prežitému dňu.
Veľký rešpekt patrí všetkým ľudom, ktorí sa na fungovaniu a prevádzky zariadenia v Litoměřicích podieľajú. Vážíme si vás!

Edukacia v zdravotno systéme

IKEM – Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) je najväčším špecializovaným klinickým a vedeckovýzkumným pracoviskom v Českej republice.
Vdˇaka vede v zdravotníctve dosiahlo celé ľudstvo ohromného pokroku. V JK Machinery si vážíme prácu ľudí v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny. Veríme, že darcovstvo má zmysel. Preto každoročne podporujeme činnosť Odborného edukačného pracoviska pre darcovstvo orgánov IKEM.

Voľnočasové aktivity detí a mládeže

DUKLA PRAHA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TÁBOR-KLOKOTY

Uvedomujeme si, že budúcnosť krajiny záleží na našich deťoch. Nie všetky deti, ale majú rovné štartovné príležitosti. Preto budeme vždy podporovať deti v ich zmysluplnom strávenom voľnom čase. Ak už ide o šport, kultúru či iné záujmové krúžky a združenia.