JGD 05

JGD 05

JGD 08

JGD 08

JGD Odkamienkovače

Odkamienkovače JGD slúžia k oddeleniu ťažkej frakcie (kamienky, piesok) z hlavného prúdu materiálu (zrno) na základe rozdielnej špecifickej hmotnosti obidvoch frakcií. Materiál je privedený na naklonenom site, na ktorom vplyvom kmitania a prúdu vzduchu dochádza k vytvoreniu fluidnej vrstvy a k rozvrstveniu triedeného materiálu od ľahkého nahore k ťažkému dolu.

Vplyvom kmitania sa ťažší materiál (kamienky) v dolnej vrstve pohybuje po site smerom hore. Lahký materiál vo vrchnej vrstve (fluidná vrstva) postupuje po site dole na hladine vrstvy materiálu. Vyčistený produkt aj kamienky vypadávají cez klapky do výpadových košíkov. Podľa vstupného materiálu je možné nastaviť: sklon sita, veľkosť kmitu, uhol vrhu častíc a množstvo odsávaného vzduchu. Stroj je schopný odstrániť aj prímesi s jemne rozdielnou objemovou hmotnosťou ako je obilie, napr. repku, ktorá odchádza do výpadu společne s kamienkami. Pomer týchto frakcií je možné plynule meniť. Štandardne je stroj vybavený odsávaním ľahkých nečistôt nad výpadom čisteného materiálu. Výsledný produkt je bežne vyčistený na čistotu 99,9 % oddelitelných nečistôt a prímesí. Odsávaný vzduch je nutné čistiť. Stroje sú možné dodať s recirkuláciou vzduchu, ktorá umožňuje znova využíť až 90% vzduchu, čo znižuje množstvo odsávaného vzduchu, ktorý je treba vyčistit vo filtroch alebo cyklonoch.


Prednosti:
 • Vysoká účinnosť
 • Malé rozmery a kompaktné usporiadanie
 • Jednoduchá inštalácia, uvedenie do prevádzky a obsluha
 • Minimálne nároky na údržbu
 • Jednoduché zriadenie parametrov
 • Nízka spotreba elektrickej energie
 • Bezprašná prevádzka
Možnosti použitia:
 • Mlyny – odkamienkovanie, rozdelenie zrna na ľahké a ťažké frakcie
 • Sladovne – odkamienkovanie jačmeňa, sladu
 • Lúparne – oddelovanie olúpaných a neolúpaných zŕn
 • Dalšie potravinárské prevádzky

Technické dáta:
Typ stroja JGD 03 05 08 12
VÝKON
Výkon t/h 1-2 2-6 6-12 8-16
ROZMERY:
Dlžka mm 1170 1640 1835 1850
Šírka mm 780 1020 1320 1660
Výška mm 1335 1745 1750 2330
OSTATNÉ:
Sitová plocha hrubá 0,21 0,5 1 1,5
Spotreba vzduchu - odsávanie m³/h 1512 3600 7200 10800
Hmotnosť kg 205 380 450 640
POZNÁMKA
Rozmery a hmotnosti uvedené bez ventilátora. Výkon uvedený na pšenicu. Materiál vedený na odkamienkovač JGD musí byť vyčistený na sitách a vzduchom. Množstvo odsávaného vzduchu je väčšie pre ťažšie materiály (napřr. strukoviny) a menej pre ľahké materiály (napr. slnečnica).