encyklopédia

Výroba osív

 Jak fungujú linky na výrobu osív

Čistenie (triedenie) osív je riešené jedným, alebo viacerými strojmi.
Cieľom je z geneticky hodnotných pozberaných plodín vytriediť iba najkvalitnejšie zrná pre sejbu. Je nutné oddeliť zrná malé, zaschnuté a zlomky zŕn, ďalej semená iných plodín a burín.
Zostava konkrétnej linky je navrhnutá podľa plodín, výkonu a požiadavky konkrétneho zákazníka.

Bežná linka na osivá sa zostavuje z následujúcich technologických uzlov:
1) Príjem materiálu a jeho predčistenie
2) Jemné čistenie a kalibrácia osív
3) Morenie osív a balenie

Spracovávané plodiny môžu byť: obilniny (napr.: pšenica, jačmeň, ovos, raž, tritikale, čirok, ryža), olejniny (napr.: slnečnica, repka, ľan, mak, konope, sezam, ľaničníka, ostropestrec), strukoviny (napr.: hrach, sója, šošovica, fazula, cícer, vika, bôb), trávy (napr.:ďatelina, svazenka, lucerna, mätonoh, timotejka, kostrava, ), ale aj pšenica špalda, pšenica jednozrnka, pšenica dvojzrnka, pohanka, proso, milička habešská, rasca, láskavec a ďalšie.

1) Predčistenie (výkon cca 20 – 100 t/h)
Časť príjmu a predčistenie je riešené príjmovým košom či násypkou, nasleduje čistička VibroMAX JCM. Cielom je rychle oddeliť odpady a drobné zrno pri príjme do skladovacích zásobníkov pre pozdnejšie triedenie (jemné čistenie) osív. Samostatné predčistenie zaraďujeme iba u liniek s vyšším výkonom, hlavne pre zníženie množstva skladovaného materiálu pred finálnou úpravou. Obvykle výkon predčistenia je cca 20-100 t/hod.

2) Jemné čistenie – vlastná osivárská linka (výkon cca 5 – 35 t/h)
Zostava je zo sitovej čističky VibroMAX JCM (s nadradeným odklaskovačom/odosinkovačom JHA/JHS), válcového triéru JCT a pneumatického triediaceho stola JGT, prípadne v kombinácii s gravitačným koncentrátorom JGC. Pre finálnu a kontrolnú fázu čistenia osív môže byť zaradený aj optický triedič.

Navrhnutá zostava strojov má za úlohu oddeliť drobné zrno a zlomky a rovnako zrná buriny, ktorých by, ale v čistenom materiály malo byť úlne minimum. Sitová čistička VibroMAX JCM má možnosť vzduchového čistenia na vstupe a na výstupe. Dajú sa využiť tiež stroje s treťou radou sít, napr. JCM 10133, ktoré sú schopné oddeliť malé zrno 2. akosti. Na tomto stroji dochádza k vytriedeniu zŕn o malom rozmere. Pred sitovou čističkou VibroMAX JCM je vhodné zaradiť odklaskovač, alebo odosinkovač (stroje typu JHA alebo JHS), ktorý nájde využitie hlavne pre rozdruženie viacpočetných zŕn a kláskov u jačmeňa. Pri zapojení tohto stroja je vždy nutná možnosť baypasu.

Válcový triér JCT slúži obvykle pre oddelenie krátkych prímesí (zlomky zŕn, guľaté buriny), ale aj dlhých prímesí (napr. ovsík). Pneumatický triediaci stôl JGT oddelí ľahké nečistoty, hlavne zrná zaschnuté a vyžraté chrobákmi a prípadne tiež ťažké nečistoty. Pred pneumatický triediaci stôl ide pri požiadavke vyšších výkonov doplniť koncentrátor JGC

V posledných rokoch je odporučané zariadenie optického triediča na koniec linky. Nevýhodou optického třriediča je vyššia počiatočná cena, ale zato je tento stroj relatívne univerzálne použitelný pre oddelenie ľubovolných nečistôt a prímesí.

3) Morenie a balenie (výkon morenia cca 1-40 t/h)
Kvalitné namorenie zrna zaistí jeho dobrú dezinfekciu a ochranu. Morička vždy obsahuje dávkovanie materiálu a moridla jeho aplikáciu, miešanie, osušenie. Balenie osív prebieha do big-bagov, alebo vriec.Využívajú sa rôzne typy baličiek a stojanov na Big-Bagy.

4) Dopravníky
V linkách na osivá volíme dopravníky s ohľadom na nízke poškodenie zrna a tiež s možnosťou, dopravníky pri zmene čistenej komodity.
Pre dopravu odpadov je možné použiť bežné typy dopravníkov.
Stroje: pásové dopravníky JTB, spomalené elevátory JTE, vaničkové dopravníky.

TECHNOLÓGIE

PLODINY