encyklopédia

Pozberové spracovanie

Ako fungujú linky na pozberové spracovanie

Pozberová linka slúži k spracovaniu a následnému uskladneniu poľnohospodárskych komodít bezprostredne po zbere. Cieľom je zbaviť sa pozbieraných obilnín, strukovín a olejnín stanoveného množstva nežiadúcich nečistôt, znížiť ich vlhkosť na úroveň prijatelnú pre skladovanie a súčasne homogenizovať jednotlivé druhy komodít pri zbere. Akosť spracovanej skladovanej a expedovanej komodity sa dá hodnotiť množstvom a granulometrickým zložením nečistôt, mernú hmotnosť a dalšie ukazovatele ako napr. hmotnosť 1000 zŕn, alebo biochemické vlastnosti obilia, strukovín a olejnín. Dôležitým sledovaným parametrom je tiež vlhkosť s ktorou je spojená teplota a doba skladovatelnosti komodity.

Príjem komodity prebieha prostrednictvom podzemného, nadzemného, alebo polozapusteného príjmového koša podľa charakterov pozberovej linky a spracovávaných plodín. K čisteniu slúži čistička JCM VibroMAX, ktorá je vhodná pre linky s požiadavkou aj na vyšší výkon. Sitovým a aspiračným predčistením, alebo čistením sa oddelia veľké a drobné prímesi a drobné zrná.

Sušenie:
Technologický zásobník zaisťuje kontinuálny príjem suroviny na sušičku, kde sa zníži vlhkosť komodity na požadovanú hodnotu. Tú je potom možné dlhodobo skladovať.

Skladovanie a expedícia:
Usušená komodita sa skladuje v silách, alebo je naskladňovaná priamo na nákladný automobil. Pre skladovanie sa najčastejšie používajú oceľové valcové silá a to buď s plochým dnom, alebo s kužeľovou výsypkou.

TECHNOLÓGIE

PLODINY