encyklopédia

Čistenie v baliarniach

Ako fungujú linky na čistenie v baliarňiach

Baliarne, ktoré bývajú súčasťou väčších logistických firiem zaisťujú pre svojich zákazníkov príjem tovaru, jeho roztriedenie, evidenciu, prebalenie do dohodnutého obalu, etikety a oštítkovanie, zabalenie tovaru do skupinového obalu, skladovanie a následnú expedíciu.
Špecializované potravinárske baliarne sa často zameriavajú tiež na dalšie zhodnotenie spracovávanej komodity. Tým môže byť jej vyčistenie, kalibrácia, ale aj lúpanie, praženie, vločkovanie, alebo iné potravinárske technológie.
Pre čistenie a triedenie sú v potravinárských baliarniach základnými strojmi modulárne čističky VibroMAX JCM, popr. čističky VibroCompact JCC. Tieto stroje bývajú ďalej doplnené odkamienkovačmi JGD, prípadne pneumatickými triediacími stolmi JGT, detektormi kovov či špecializovanými rentgénmi. Na finálnu a kontrolnú pozíciu čistenia by mal byť v modernej baliarni vždy zaradený optický triedič. Pre dopravu produktov sú vhodné šetriace dopravníky – spomalené korčekové elevátory JTE.L alebo pásové dopravníky JTB.