encyklopédia

Výroba vločiek a krúp

Ako fungujú linky na výrobu vločiek a krúp

Najrozšírenejšou a tradičnou surovinou pre výrobu potravinárskych a krmimových vločiek je ovos. Jedná sa o nutrične veľmi hodnotnú a ľudskému zdraviu prospešnú plodinu, ktorá obsahuje dôležité aminokyseliny veľmi vysoké množstvo tuku s vhodným pomerom nasýtených a polonenasýtených mastných kyselín a sacharidov s vysokým podielom vo vode rozpustnej vlákniny.

Výroba ovosných vločiek je technologicky pomerne náročný mlynský proces, kde vplyvom mechanických a hydrotermálnych procesov sú z obiliek vyrobené strávitelné a chemicky stabilizované vločky určené pre priamu konzumáciu, alebo pre dalšie potravinárské spracovanie, napríklad výrobu müsli tyčiniek. Ovosné vločky je nutné stabilizovať, aby boli dlhodobo skladovatelné bez zmeny akosti. Technológia je schopná vločkovať aj iné druhy obilnín napr. špaldu, alebo pšenicu.

Pre kvalitné vločky je potrebné vybrať kvalitnú vstupnú surovinu. K čisteniu a oddeleniu prímesí slúži čistiareň. Základné stroje čistiarne sú sitová čistička VibroMAX JCM, odkamienkovač JGD a triér JCT.

Potom nasleduje proces lúpania, kde horizontálna odieračka JHS odstraní obalovú a povrchovú vrstvu zrna obsahujúce mykotoxiny ako aflatoxiny alebo fusaria.

Po lúpanom procese sa surovina určená pre samotné vločkovanie čistí na čističke VibroCompact JCC, pre odstránenie šupiek a drobných nečistôt. Nasleduje finálne dočistenie na pneumatickom triediacom stole JGT, kde sú odstránené zrná neštandartné, napadnuté škodcami, alebo zaschnuté.

Pred samotným vločkovaním na mačkacej stolici sa zrno hydrotermicky upravuje, aby bolo správne prevarené a bola zaistená jeho chemická stálosť. K tomu slúžia naparovacie šneky a hydrotermálna kolóna s presne riadeným dávkovaním vlhkosti a teploty. Po mačkaní sa vločky sušia na skladovaciu vlhkosť.

Pred balením do vriec prechádzajú vločky cez kontrolné preosiatie na stroji čističke VibroCompact JCC.