encyklopédia

Čistenie a triedenie

Ako fungujú linky na čistenie a triedenie

Čistenie je proces pri ktorom sa zo zmesi základnej kultúry odstraňujú nežiadúce prímesi a nečistoty. Za prímesi sa považujú zrná iných obilnín a zrná poškodené, alebo inak znehodnotené. Napríklad zlomky, zaschnuté zrná, zrná napadnuté škodcami atd. Za nečistoty sú požadované cudzie semená, úlomky a cudzie látky ako piesok, kamienky, plevy atd. Príkladom čistenia je odstraňovanie zbytku stoniek, pliev, drobiek, slamy atd… na pozberovej linke.

Triedenie, alebo kalibrácia je proces pri ktorom sa hlavný materiál rozdeľuje do kategórií podľa stanovených kritérií napr podľa rozmerov, podľa farby, podľa hmotnosti atd…Príkladom triedenia môže byť napríklad rozmerové triedenia osiva kukurice, alebo kalibrácie pohanky pred lúpaním.

Čistenie a rovnako tak triedenie môže prebiehať najrôznejšími principmi na širokej škále strojov. Kombináciou týchto princípov sa dosiahne požadovaného čistiaceho efektu. Pri čistení a triedení sa využíva rozdielnych fyzikálnych vlastností častíc. K základným rozdružovaním princípom patrí:

1) rozmerové triedenie
2) aerodynamické triedenie
3) magnetická separáci
4) triedenie podľa mernej hmotnosti
5) triedenie podľa farby

1) Rozmerové triedenie
Triedenie podľa hrúbky a šírky je prevádzané na sitách, triedenie podľa dĺžky sa robí na trieroch.
Sitové triedenie je v praxi najpoužívanejšie. Sito rozdeľuje triedenú zmes na nad sitovú frakciu, ktorá je väčšia ako otvory v site a frakciu pod sitom, ktorá otvormi v site prepadli. Tento základný princíp využívajú kombinované čistiace stroje rady JCC a JCM. Obe tieto modelové rady strojov sú doplnené aerodynamickým triedením a rada strojov JCM aj triedením magnetickým.
Triedenie podľa dĺžky sa používá pre odstránenie dlhých a krátkych (guľatých) prímesí a nečistôt. Príkladom dlhých prímesí sú obilky ovsíka v ovse, alebo obilky lipkavca ovsa v pšenici. Príkladom guľových nečistôt sú semenú burín kúkoľa, alebo lipkavca v pšenici. K tomuto druhu triedenia sú určené triéry JCT.

2) Aerodynamické triedenie
Jedná sa o čistenie prúdom vzduchu. Častice s nižšou vznosnou rýchlosťou ako základná plodina sú odsiate prúdom vzduchu. Tento princíp sa využívá v aspiračných skriniach ako čističiek rady JCC a JCM tak aj u ostatných strojov vybavených aspiračnou skriňou. Tento princip je tiež s úspechom používaný u aspiračných predčističiek JAM pred sitovým čistením. Pre odstránenie nečistôt z prúdu vzduchu pred ventilátorom slúží expanzná komora tzv. medziodlučovače JVE.

3) Magnetická separácia
Feromagnetické nečistoty ako špony z dopravních cest (redlerov), klincov, zbytky elektród a iné kovové nečistoty sa odstraňujú magnetickými separátormi. Aspiračné skrine Typu JAB sú v štandarte vybavené silným neodymovým magnetom. K ostatným strojom ide doplniť magnetické separátory doskové JMS, alebo účinnejšie magnety roštové JMS.R.

4) Triedenie podľa mernej hmotnosti
Merná, alebo objemová hmotnosť je jedným zo základných parametrov slúžiacich pre roztriedenie rozmerovo rovnakých častíc ale s inou hmotnosťou. Ľahšie častice plávajú vo fluidnej vrstve vzduchu, zatiaľ čo ťažšie klesnú na sito, ktoré koná protismerný pohyb proti toku obilia a sú tak oddelené. Toho sa využívá napríklad pri odkamienkovaní, alebo pri čistení zmesi po lúpaní od šupiek na odkamienkovačoch JGD a koncentrátoroch JGC. Tieto stroje rozdeľujú materiál na dve frakcie a sú oproti pneumatickým stolom jednoduchšie na nastavenie
Ďalší stroj využívajúci fluidný princíp je pneumatický stôl JGT. Ten pracuje na podobnom princípe ako odkamienkovač avšak dokáže rozdeliť zmes na viacero frakcií. Tieto stroje sa využívajú pri čistení drobných semien ako je mak, ľan at., alebo pri čistení osiva a vyberaní zŕn napadnutých škodcami.

5) Triedenie podľa farby
Jedná sa o historicky najnovší spôsob triedenie. Moderné optické triediče sú schopné požadovať každú jednotlivú časticu samostatne a podľa nastaveného programu farebne alebo tvarovo odlišné častice vyradiť. Optické triediče sa používajú najčastejšie pre finálne čistenie pred spotrebiteľským balením napríklad v baliarniach v lúpacích linkách, alebo v potravinárských technológiách. Optické triediče sú schopné odstrániť aj kamienky, fusaria, sklerocia a prípadne aj sklo.

TECHNOLÓGIE

PLODINY