Linka na lúpanie slnečnice (pre potravinárské účely)

Linka je určena pre výrobu slnečnicových jadier pre potravinársky priemysel.

V linke sa spracúva potravinárska, prípadne olejná slnečnica z ktorej sa získáva čisté jadro.

Firma JK Machinery patrí medzi najvýznamnejších českých výrobcov zariadení pre pozberové spracovanie plodín. Svojím zákazníkom v mnohých krajinách ponúkame jednotlivé dodávky strojov až po kompletné riešenie pozberových liniek na kľúč.

Popis linky na lúpanie slnečnice (pre potravinárske účely)

Príjem čistenie:
Čistenie slnečnice od väčších a menších prímesí obstaráva čistička JCM VibroMAX s aspiračnou predčističkou. Po čistení nasleduje triedenie slnečnice. Na stroji JCM VibroMAX je získané rozmerové spektrum semien vhodných na lúpanie. Nasleduje odkamienkovanie na odkamienkovači JGD.

Lúpanie:
Pred samotným lúpaním je zaradený valcový triér JCT pre odstránenie dlhých nečistôt. Proces lúpania zaisťuje nárazová lúpačka JHI. Aspiračná skřiňa JAB zaistí základnú separáciu šupiek prúdom vzduchu.

Čistenie po lúpaní a balení:
Po lúpanom procese je slnečnica čistená na čističke JCM VibroMAX. Šupky sú odstranené na gravitačnom koncetrátori JGC. Ďalšie čistiace stroje, ktoré umožnia odstránenie drviny, šupky a neolúpaných zŕn sú vzduchovo-sitová čistička JCR a pneumatický triediaci stôl JGT. Posledným strojom technológie je optický triedič, ktorý prevedie dočistenie na finálnu čistotu. Balenie obvykle prebieha do vriec, alebo veľkoobjemových vakov.

Linky ďalších technológií

Linky podľa spracovávanej suroviny

Máte otázku?

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.