Linka na výrobu vločiek

Linka slúži na výrobu ovosných vločiek.

Výroba ovosných vločiek je technologicky pomerne náročný mlynský proces, kde vplyvom mechanických a hydrotermálnych procesov sú z obiliek vyrobené chemicky stabilizované vločky určené pre priamu konzumáciu, alebo pre dalšie potravinárske spracovanie, napríklad výrobu müsli tyčiniek. Ovosné vločky je nutné chemicky stabilizovať, aby boli dlhodobo skladovatelné bez zmeny akosti. Technológia je schopná vločkovať aj iné druhy obilnín, napr. špaldu, alebo pšenicu.

Firma JK Machinery patrí medzi najvýznamnejších českých výrobcov zariadení pre pozberové spracovanie plodín. Svojím zákazníkom v mnohých krajinách ponúkame jednotlivé dodávky strojov až po kompletné riešenie pozberových liniek na kľúč.

Popis linky na výrobu vločiek

Príjem a čistenie:
Pre kvalitné vločky je potrebné vybrať kvalitnú vstupnú surovinu. K čisteniu a oddeleniu prímesí slúži čistiareň. Základné stroje čistiarne sú sitová čistička VibroMAX JCM, odkamienkovač JGD a triér JCT.

Lúpanie:
Lúpačka JHS odstraňuje obalovú a povrchovú vrstvu zrna obsahujúcu mykotoxiny ako aflatoxiny, alebo fusarium.

Čistenie po lúpaní:
Po lúpanom priebehu sa surovina určená pre samotné vločkovanie čistí na sitovom triediči JCC VibroCompact, kde sa odstránia šupky a drobné nečistoty. Nasleduje pneumatický stôl JGT ako finálne dočistenie, odstránenie neštandardných zŕn, zŕn napadnutých škodcami, alebo zŕn zaschnutých.

Naparovanie, vločkovanie a sušenie:
Pred samotným vločkovaním na mačkaciu stolicu se zrno hydrotermálne upravuje tak, aby bylo správne prevarené a bola zaistená chemická stálosť. K tomu slúžia naparovacie šneky a hydrotermálna kolóna s presne riadeným dávkovaním vlhkosti a teploty. Po mačkaní sa vločky sušia na skladovaciu vlhkosť.

Balenie a expedícia:
Pred balením do vriec prechádzajú vločky cez kontrolné preosievanie na stroji VibroCompact JCC.

Linky ďalších technológií

Linky podľa spracovávanej suroviny

Máte otázku?

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.