Pozberová linka

Zákazník
Hindický, s.r.o., Slovenská republika
Lokalita
Plavé Vozokany, Slovenská republika
Rok realizácie
2013
Popis / Základný popis linky

Pozberová linka na farme Hindický na južnom Slovensku slúži k príjmu, čisteniu a sušeniu poľnohospodárskych komodít, primárne kukurice. Postavená je v mieste stávajúcej bývalej živočišnej výroby. Pôvodná maštaľ slúži teraz ako sklad vyčistených a usušených komodít. K príjmu slúži príjmový kôš so zalomeným redlerom, ktorý dopravuje komoditu do príjmového elevátora. Tá dalej postupuje na čističku PVT 1000 (VibroMAX JCM 10122.C1P0A2), ktorá je umiestnená na zastrešenej oceľovej plošine. Za čističkou nasleduje technológia sušenia. Sušenie obstaráva kontinuálne zosypná sušiareň Mathews Company L 1350– BEM- LP/380 V. Ako palivo sa používá LPG.


Parametre
čistenie
40 t/h
Stroje v linke

Technológie v linke


Máte otázku?

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.


Máte otázku?

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.