Pozberová linka

Zákazník
ZoD Podhradí, Česká republika
Lokalita
Choustník, Česká republika
Rok realizácie
2014
Popis / Základný popis linky

Pozberová linka v poľnohospodársko obchodnom družstve Choustník na Táborsku slúži k príjmu, čisteniu a sušeniu poľnohospodárskych komodít. K príjmu slúži príjmový kôš, s ktorého sa dopravuje komodita do elevátora. Tým je dalej obilie dopravené na sitovú čističku PVT 1020 (JCM 10122.C1P0A2) umiestenú na typovej plošine. Vyčistený materiál ide priamo do jedného zo štyroch skladovacích síl. Pokiaľ je ale vlhký a je treba ho dosušiť, uskladní sa v jednom zo šiestich manipulačných zásobníkov. Sušenie obstaráva kontinuálne zosypná sušiareň NECO D1690 na propan-bután. Rýchlosť priechodu zrna sušiarňou je regulované automatickým riadiacim systémom. Usušené zrno je dopravené šnekovým dopravníkom späť do haly. Vyčistený a usušený materiál je skladovaný vo veľkokapacitných silách a v expedičných podjazdových silách pre priamu expedíciu. Materiál je do nich dopravovaný priamo z čističky, alebo zo skladovacích síl.


Stroje v linke

Technológie v linke


Máte otázku?

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.


Máte otázku?

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.