Rekonštrukcia pozberovej linky a výstavba síl – ZD Zderaz