encyklopédia

Kukurica

Název Kukurica (Zea mays)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Jednoděložné (Liliopsida)
Ŕád CZ (LAT) Lipnicotvaré (Poales)
Čeleď CZ (LAT) Lipnicovité (Poaceae)
Rod CZ (LAT) Kukuřice (Zea)
Druh CZ (LAT) Kukuřice setá (Zea mays)
Oblast původu Střední a Jižní Amerika
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 100 – 300
Délka zrna [mm] 4 – 12
Chemická charakteristika
Voda [%] 12 – 15
Sacharidy bez vlákniny [%] 65 – 75
Bílkoviny [%] 8 – 10,5
Vlákniny [%] 2 – 3
Tuky [%] 3 – 6
Popeloviny [%] 1,2 – 1,7
Škrob [%] 60 – 70
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 25 -30
Vlhkost skladovací [%] 14
Sypný úhel [°stupeň] 27,5 – 31
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 700 – 850
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 50 – 1200 (drobnosemnné – velkosemenné)
Výnos (hektarový) [t/ha] 5 – 10
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 25 000 – 50 000 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Celá nadzemní část rostliny
Využití plodiny Potravinářský průmysl, výroba oleje, výkrm drůbeže a prasat, Stavebnictví (izolace), Výroba piva a bourbonu

TECHNOLÓGIE

PLODINY