KUTR – špecálny triedič

Čistička drobných semien , tráv a osív

Technical parameters for KUTR – špecálny triedič

Čistička drobných semien KUTR veľmi presne triedi a čistí materiál na sitách s pomocou vzduchu, ktoré prechádzajú sitami. Ťažšie častice prepadajú sitami a ľahšie sú na sitách nadľahčené a prechádzajú cez sito spoločne s väčšími časticami.

MACHINE TYPE500/1200800/1800
Performance
Wheat - Standart Cleaningt/h1,0-2,04,0-6,0
Wheat - Seedst/h0,4-1,01,0-3,0
Small seedst/h0,15-0,80,6-3,0
Wholemeal flourt/h0,2-0,40,4-0,8
Coarse semolinat/h0,4-1,00,8-2,0
Proportions
Lengthmm20002620
Widthmm9601265
Heightmm17701950
Rest
Sieve area1,22,8
Input Power - KUTRkW0,50,5
Input power - Air FankW4,07,5
Weightkg395590
Note

Capacity parameters are informative and vary acc. to kind, quality and admixtures of processed product

To download
1,0 MB KUTR

Pohon stroja zaisťuje dvojica vibromotorov. Stroj má v základnom prevedeni 2 rady sít nad sebou, každá rada je osadena tromi sitami. Toto usporiadanie sít umožňuje triediť materiál na tri odpady a dva prepady. Sitá sú čistené pružnými guličkami. Množstvo vzduchu prechádzajúceho jednotlivými sitami je možné presne regulovať. Presná voľba sít podľa triedeného materiálu spolu s presnou reguláciou množstva prechádzajúceho vzduchu zaručuje presné triedenie rozmeru aj podľa špecifickej hmotnosti. Bežne dosahovaná kvalita vyčištenej suroviny na tomto stroji je nad 99,5 % čistoty oddelitelných nečistôt a prímesí. Rýchlosť priechodu materiálu strojom je možné meniť podľa potreby. Kvôli špeciálnemu dvíhaciemu zariadeniu idú jednoducho vymeniť sitá podľa potreby čisteného materiálu. Aspirácia stroja zaisťuje radiálny ventilátor (RVK). Odsávaný vzduch je nutné čistiť v odstredivom odlučovači prachu ,alebo filtra. Využitelnosť jednotlivých frakcií závisí na kvalite čistenej suroviny a na voľbe zaradených sít a množstvom prechádzajúceho vzduchu.

Surovina, ktorá je spracovávaná na čističke drobných semien KUTR, by mala byť riadne predčistené, aby bylo dosiahnutie čo nejlepších výsledkov pri čisteni. Pri čistení drobných semien a osív je vhodné doplniť čističku KUTR pneumatickým triediacim stolom KPS.

 

Prednosti:

 • Šetrne pôsobí na triedený materiál
 • Dokonalá čistitelnosť všetkých častí
 • Male rozmery a kompaktné usporiadanie
 • Nízka spotreba elektrickej energie
 • Jednoduchá výmena sít

 Možnosť použitia:

 • Triediaci a čistiaci stroj v linkách na drobné semena a mak
 • Triediaci stroj v lúpacích linkách
 • Čistička krupíc v mlynoch
 • Triediaci stroj v linkách na mletie celozrnnej múky
 • Čistiaci a triediaci stroj pre čistenie obilovín a osív, vrátane ich kalibrácie
 • V čistiacom a triediacom procese technických surovín – ako sú rôzne plasty, drvená guma, rozomleté výlisky, pokrutiny atd.
Product's inquiry

Products line

KUT – triedič

Vibračný sitový triedič

PVT -triedič

Vibračný sitový triedič

KPS – pneumatický stůl

Pneumatický třídící stůl

KVOR – odkaménkovač

Odkaménkovač

KMPO – malopriemerová odieračka

Malopriemerová odieračka

KMPL – malopriemerová lúpačka

Malopriemerová lúpačka

KMPP – lúpačka špaldy

Lúpačka špaldy

KDL – disková lúpačka

Disková lúpačka

KLS – nárazová loupačka

Nárazová loupačka